klankbeeld

Pansori Living Sound

Soms laat het zelfgenezend vermogen ons (even) in de steek en ontwikkelen we blokkades en negatieve patronen. Ons lichaam, geest en brein kunnen dan wat hulp gebruiken om weer in balans te komen, hun coherentie te herstellen.

De Pansori Living Sound (PLS)-methode leent zich daartoe bij uitstek. Het gebruik van klank, met name dat van de hogere frequenties in de zangstem -briljantie genaamd -, heeft een buitengewoon genezende uitwerking, doordat het het gehele neurologische veld van ons systeem beïnvloedt.

Klankgeoriënteerd zingen

PLS is ontwikkeld door Yvonne de Bruijn. Ze heeft daarbij gebruik gemaakt van klankgeoriënteerd zingen, ontwikkeld door het Lichtenberger Instituut in Duitsland. De stem en het strottenhoofd worden zo getraind dat ze klanken kunnen voortbrengen van 3000 Hz tot wel 8000 Hz of zelfs 13000 Hz. Die hoge frequenties, die doordringen tot op een niet hoorbaar niveau, kunnen een groot genezend effect hebben.

Het Veld

Lynn Mc Taggart heeft in haar boek 'Het Veld' beschreven hoe de gehele kosmos doordrenkt is van een veld van vibratie en resonantie: het Zero Point Field . Een intelligent veld, waaruit alles voortkomt en waardoor alles met alles is verbonden. De briljantie van de stem heeft effect op de beweging in dat veld en daarmee op de structuur van dat veld in ons fysieke, emotionele, mentale en spirituele systeem.

Neuroplasticiteit

Wetenschappelijk onderzoek, waaronder onderzoek naar de effecten van de zangstem van Yvonne de Bruijn, laat zien hoe de briljantie inwerkt op de neurologische verbindingen in het brein. Ons brein blijkt een zeer grote plasticiteit te bezitten die onder invloed van klank kan veranderen. Zelfs tijdens het zingen veranderen de neurologische verbindingen en kunnen nieuwe zenuwbanen ontstaan.

Pansori Living Sound-thearapie

De PLS-klanktherapeut gebruikt de stem als instrument om het systeem van de cliënt in een zodanige trilling te brengen dat oude patronen worden doorbroken en nieuwe neurologische verbindingen kunnen ontstaan. Onderzoek heeft laten zien dat zo onder andere verslavingen kunnen worden opgelost en organen hersteld. Voorwaarde is dat de stem van de therapeut vrij is en haar eigen weg kan zoeken in het systeem van de cliënt. De intelligentie van het veld stuurt de klank naar die plekken waar ze nodig is. De therapeut laat zich leiden door haar intuïtie en fijngevoeligheid. Er wordt niet gewerkt met een vooropgezet plan en de klanksessie richt zich niet op een afdwingbaar effect. Vrijheid is het sleutelwoord.

 

Renée en Yvonne de Bruijn, grondlegster van Pansori Living Sound

 

link naar Pansori Living Sound en Pasori Institute

BRES 282 Artikel Yvonne de Bruijn

artikel PlaceboNocebo