Yvonne de Bruijn

De menselijke stem, een fascinerend instrument tot genezing en bewustwording 1)

 

Pansori Living Sound™ is ontwikkeld door Yvonne de Bruijn, een lichaamsgerichte psychotherapeute en somatic movement educator en -therapeute (gecertificeerd door ISMETA, New York). Zij gebruikt in haar werk een speciale manier van zingen, die de ‘briljante’ aspecten in de stem ontwikkelt. Dit heeft een opmerkelijk genezend effect op zowel het brein als het lichaam.

Ik ontdekte het ongelooflijke potentieel voor genezing met de menselijke stem ongeveer 15 jaar geleden totaal onverwacht. Een ex-cliënte kreeg een ongeluk waarbij haar brein ernstig werd beschadigd. Cruciale hersenfuncties zoals het vermogen tot oriëntatie, concentratie, herinnering, smaak en reuk waren beschadigd.
Toen zij een afspraak voor een sessie maakte, werkte ik nog als lichaamsgericht psychotherapeut. Ik realiseerde me onmiddellijk dat geen enkele methode of techniek vanuit het veld van de psychotherapie geschikt was.

Toen zij een afspraak voor een sessie maakte, werkte ik nog als lichaamsgericht psychotherapeut. Ik realiseerde me onmiddellijk dat geen enkele methode of techniek vanuit het veld van de psychotherapie geschikt was.

Ik wist niet wat te doen en was ten einde raad, tot er vier woorden bij me bovenkwamen: ‘Je kunt alleen zingen’. (Ik heb mijn hele leven gezongen, maar was tot dan toe nooit op het idee gekomen mijn stem voor genezing te gebruiken.) Ik overlegde met mijn cliënte en samen besloten we tot een experiment. We namen aan dat het zingen niet zou schaden en ik begon voor het beschadigde brein te zingen. Ik zong ongeveer 45 minuten en voelde tijdens het zingen sterke energiestromen tussen mijn handen, die ik op ongeveer 15 cm afstand rond het hoofd van de vrouw hield. Ik zong totdat deze energiestromen tot rust kwamen.

Ik wist niet wat te doen en was ten einde raad, tot er vier woorden bij me bovenkwamen: ‘Je kunt alleen zingen’. (Ik heb mijn hele leven gezongen, maar was tot dan toe nooit op het idee gekomen mijn stem voor genezing te gebruiken.) Ik overlegde met mijn cliënte en samen besloten we tot een experiment. We namen aan dat het zingen niet zou schaden en ik begon voor het beschadigde brein te zingen. Ik zong ongeveer 45 minuten en voelde tijdens het zingen sterke energiestromen tussen mijn handen, die ik op ongeveer 15 cm afstand rond het hoofd van de vrouw hield. Ik zong totdat deze energiestromen tot rust kwamen.

Toen het zingen voorbij was, zei de vrouw: ‘Ik denk dat dit geholpen heeft!’ Ik vroeg of ze nog een vervolgafspraak wilde maken, maar ze antwoordde: ‘Dat is niet nodig.’ Een maand later belde ze en zei: ‘Concentratie, vermogen tot oriëntatie en herinnering zijn allemaal weer normaal. Alleen reuk en smaak zijn nog licht gestoord, maar ik vertrouw erop dat ook dat nog zal verbeteren. Ik ben weer aan het werk en functioneer normaal, dankjewel.’
Ik was totaal perplex: wat was er gebeurd in die 45 minuten zingen? Er moest een subtiele en effectieve mogelijkheid tot genezing liggen in de menselijke stem.

Sindsdien probeer ik voor dit fenomeen een verklaring te vinden. De afgelopen 15 jaar heb ik op allerlei manieren de werking van de stem onderzocht en de ervaring van het herstel van breinfuncties bleek zich te herhalen. Niet altijd zo spectaculair als die eerste keer, maar de verbeteringen waren blijvend en opmerkelijk.
Het herstel van het brein treedt vaak onmiddellijk na het zingen op. Er schijnt geen leercurve of oefencurve te zijn. Als de klank de verbindingen tussen de hersencellen herstelt, is het resultaat onmiddellijk en permanent. Ook de organen van het lichaam reageren op de klank binnen een paar uur of enkele dagen. Het weefsel van de organen lijkt compacter te zijn dan het weefsel van de hersencellen en daardoor heeft het herstel vaak langere tijd nodig.

Wetenschappelijke samenwerking

Waarop zijn de genezende en bewustmakende effecten van Pansori Living Sound gebaseerd?

Vier factoren blijken hierbij een belangrijke rol te spelen.

1 Een andere manier van zingen
Om het gewenste effect te hebben wordt de stem op een speciale manier gebruikt. Dit wordt ook wel klankgeoriënteerd zingen genoemd. Hierbij worden speciale stimulaties en technieken gebruikt om de stem vrij te laten klinken. Alle spanning op stembanden en strottenhoofd verdwijnt en de stembanden kunnen zonder beperking bewegen. Nieuwe en rijke klankvelden komen zo tot ontwikkeling, die briljantie of hoge frequenties worden genoemd. Briljante klanken zijn deeltonen, die een natuurlijk bestanddeel zijn van iedere klank. In de menselijke stem clusteren deze deeltonen rond bepaalde frequenties, 3000, 5000 en 8000 Hz, en in sommige stemmen tot 12.000 Hz. Deze clusteringen geven de toon zijn stralende, kristallen klank.
Een belangrijk kenmerk van deze briljante deeltonen is hun directe effect op diepe delen van het brein. Vaak worden deze delen beschadigd bij herseninfarcten. De klanken kunnen nieuwe netwerkverbindingen maken en de neuroplasticiteit van het brein activeren. Het brein gebruikt de klanken om beschadigde functies te herstellen of door andere delen van het brein te laten overnemen. Ook onze creativiteit en intuïtie worden door de klanken aangesproken en versterkt.

________________________________________________________________________________

Het brein gebruikt de klanken om beschadigde functies te herstellen of door andere delen van het brein te laten overnemen.

________________________________________________________________________________

Het zingen maakt verbinding met het Zero Point Field, het veld van resonantie dat aanwezig is in het universum dat ons omringt, en gebruikt de informatie van dat veld om genezings- en veranderingsprocessen op gang te brengen. Op die manier kunnen we de stem niet alleen inzetten voor genezing, maar ook ons menselijk potentieel bevrijden, omdat onze breinnetwerken hierdoor meer geïntegreerd gaan functioneren. We kunnen oude patronen doorbreken en nieuwe neurologische verbindingen scheppen, die ons meer vrijheid geven.

2 Anatomische kennis gebaseerd op ervaring
Een ander belangrijk aspect van Pansori Living Sound™ is het onderzoek van de anatomie van het lichaam vanuit klank en beweging. Om genezing op gang te brengen is het noodzakelijk het lichaam goed te kennen. Deze kennis moet een doorvoelde kennis zijn. Van binnenuit kunnen we door waarneming via de zintuigen de verschillende lichaamssystemen ervaren. Daardoor wordt het mogelijk die systemen met klank te benaderen en te onderscheiden op welke manier en op welk lichaamssysteem die inwerkt, op een orgaan, het brein of een ander deel van het lichaam. Deze directe verbinding schept voor het lichaam de ruimte tot genezing. We creëren door de klank als het ware een opening waarin het lichaam het potentieel tot genezing kan aanspreken. Onze stemmen zijn een natuurlijke ingang in de resonantievelden van ons lichaam.

3 Vocale presentie
Een ander belangrijk aspect van Pansori Living Sound™ is vocale presentie. Er is een totale betrokkenheid van lichaam, geest, gevoelens en ziel van de zanger: een totale vocale presentie. De briljantie van de klank structureert zowel de klanken van de stem, als de zanger en de persoon voor wie wordt gezongen. Zij worden verbonden in een veld van frequenties die geblokkeerde gebieden in brein en lichaam in trilling brengen.
De klanken onthullen de obstakels in dat veld en lossen die op. Ze vinden hun weg in de hersenen, de organen, de gevoelens en de ziel. Soms zullen ze zich richten op fysieke problemen, soms op onverwerkte gevoelens en soms op het herstructureren van breinnetwerken.
Er zijn geen vooraf bepaalde doelstellingen. Wellicht hebben zanger en cliënt weet van bepaalde gezondheidsproblemen of emotionele problemen. Toch is het nodig dat tijdens het zingen zelf allemaal los te laten en alleen maar present te zijn voor de klank die gezongen wil worden.

Degene die zingt moet totaal present zijn voor de klanken, zonder enige betrokkenheid van het ego. Op die manier wordt de zanger één met de klank. De stem verbindt zich met het veld dat de specifieke vibraties bevat die voor deze persoon in deze situatie nodig zijn. De zanger moet in staat zijn dat veld binnen te gaan, de klanken waar te nemen en de stem die klanken te laten voortbrengen.

4 Het brein
Hersenonderzoek heeft aangetoond dat we grote delen van ons brein niet actief gebruiken. Dit creatieve potentieel is fascinerend. Nu steeds duidelijker wordt dat het brein gebruik maakt van kwantumprocessen en biofotonen (een vorm van energie) om te communiceren, wordt begrijpelijk dat de stem op het brein een dergelijke genezende werking kan hebben. Bovendien blijkt dat ons brein niet statisch is, maar plastisch. Tot op hoge leeftijd kunnen in het brein nieuwe verbindingen en netwerken ontstaan. De stem heeft op dit beweeglijke brein een directe en veelomvattende invloed. De stem kan zich op het brein afstemmen en daarmee in resonantie komen. Dit resonantiefenomeen heeft ongekende mogelijkheden om de functies in het brein te herstellen.

Literatuur
The Healing Forces of Music – Randall McClellan Ph.D. (2000 toExcel)
The Wisdom of the Body Moving – Linda Hartley (North Atlantic Books, Berkeley Californië)
Het Akasha-veld – Ervin Laszlo (2007 AnkhHermes)
Der Sänger auf dem Weg zur Klang – Gisela Rohmert (in herdruk)
Hoe de stof de geest kreeg – de evolutie van het ik  – Arie Bos (2009 Christofoor)

127Yvonne de Bruijn is psychotherapeute en studeerde sociale wetenschappen, bemiddeling, gendereigenschappen, deep ecology, psychotherapie, kinesiologie, cranio-sacrale therapie, Touch for Health, Voice Movement Integration.
Vanaf 1995 ontwikkelde zij de Pansori Living Sound™-benadering. Sinds 2005 werkt zij voornamelijk met de menselijke stem, zowel in workshops als in haar privépraktijk. Zij geeft les in de Pansori-benadering aan professionals in de gezondheidszorg in Europa en het Verre Oosten.
Yvonne is lid van ISMETA (VS) en gecertificeerd somatic movement educator en -therapeut.

1) Artikel BRES 282, 2013