VortexHealing® Divine Energy Healing

VortexHealing® is een diepgaande healingmethode, die zowel uitwerkt op het emotionele, fysieke als op het mentale vlak. De healer werkt met een lichte aanraking op de cliënt die rustig ligt of zit. Ook kan er gewerkt worden op afstand. De healer geeft energie door met een bepaalde focus en intentie. Zo kan er gewerkt worden aan thema's zoals woede, angst, verdriet, of perfectionisme, controle, jaloezie enzovoorts. Op het hoogste niveau wordt er gewerkt met een protocol, dat heel precies alle plekken in het lichaam waar de blokkades zitten afgaat. Er wordt niet alleen gewerkt op het emotionele lichaam. Ook het karmisch lichaam en de genetische programmering komen aan bod. Bovendien wordt er gewerkt op diverse dimensies.

VortexHealing® is voortdurend in ontwikkeling. Tot voor kort was het vooral goed toepasbaar op emotionele thema's en het bestrijden van virussen. Het effectief behandelen van fysieke klachten met blijvend resultaat komt steeds dichter bij.

Het oplossen van blokkades heeft tot gevolg dat het lichaam steeds meer doorlaatbaar wordt voor lichtenergie en dat identificaties losgelaten worden. Dit leidt tot een grotere vrijheid.

VortexHealing® is ontwikkeld door Ric Weinman. Zijn grote passie is het onderzoeken van de schepping en in het bijzonder de wijze waarop individualiteit en afgescheidenheid tot stand komen. Dit impliceert de vraag hoe die afgescheidenheid ongedaan gemaakt kan worden; hoe mensen kunnen komen tot 'ontwaken'. De vortextrainingen helpen om stappen in die richting te zetten.

Renée Begeer is gecertificeerd vortex healer op het hoogst mogelijke niveau (level U-AP op dit moment) en blijft de nieuwste trainingen volgen, zodat haar kwaliteiten op dat gebied voortdurend toenemen.

Een vortexhealingsessie duurt ondgeveer 1½ uur.

Voor meer en gedetailleerdere informatie kunt u terecht bij:

http://www.vortexnederland.nl
http://www.vortexhealing.org

 

VortexHealing® is a registered service mark of Ric Weinman. All rights reserved. Used here with permission. For more information visit http://www.vortexhealing.org